دسته بندی نظر مشتری: اصلی

سرکار خانم ملک (مدیر دبستان دخترانه معلم)

کارگاه‌هایی هیجان‌انگیز و علمی توام با ساخت و ساز که دانش‌آموزان به دنبال یافتن راه‌حل‌های خلاقانه برای نجات از مشکل هستند. بازخورد خانواده‌ها به خاطر وجود کاربرگ مشترک میان کارگاه و خانواده خوب بوده است. روزی که کارگاه‌های نموبال (نیک‌زی) برنامه دارند حال و هوای بچه‌ها در مدرسه متفاوت است.

سرکار خانم پارسا (مدیر دبستان دخترانه هدی)

برگزاری کارگاه‌های آموزشی این فرصت را به دانش‌آموزان می‌دهد تا مهارت استفاده از دانش خود را در شرایط گوناگون نشان دهند. چنانچه شرایط یادگیری به صورت مشارکتی و همراه با تلفیق دروس باشد، امکان موفقیت بیشتری برای تمام دانش‌آموزان فراهم می‌شود.