بازدید دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

بازدید دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

بازدید دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش جناب آقای دکتر نوید ادهم از طراحی سایت موقت باستان شناسی ویژه کودکان در اردوگاه داراباد آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران و بررسی محصولات باستانی طراحی شده توسط موسسه در این بازدید

تیرماه ۱۳۹۸