کلاس‌های مجازی

فعال بودن و موثر بودن دو نیاز اصلی کلاس‌های مجازی است. نموبال در یک طراحی آموزشی توانسته است، رابطه یک سوی معلم با دانش‌آموز را بهبود دهد. و نیز با بهره بردن از متریال و دست‌سازه‌های واقعی مدلی موفق در آموزش مجازی ایجاد نماید که دانش‌آموزان با انجام فعالیت‌های عملی و مواجه با سوالات واقعی، مفاهیم پایه‌ای آموزشی را، از جنس یادگیری عمیق و همراه با تلفیق دروس مختلف یاد می‌گیرند

گراما

کارگاه های یادگیری مفهوم جهت یابی

ویژه دوره دوم دبستان

ریاضی باشی

کارگاه های یادگیری مفهوم مساحت

ویژه دوره دوم دبستان

ناخداچی

کارگاه های یادگیری ضور فلکی

ویژه دوره دوم دبستان

شاهين طلایی

کارگاه های شناخت و محافظت از محیط زیست

ویژه دوره دوم دبستان

سرزمین قلنگ ها

کارگاه های یادگیری مفهوم کسر

ویژه دوره دوم دبستان

آقای گمشده

کارگاه های یادگیری مفهوم جهت یابی

ویژه دوره اول دبستان

ننه سرما

کارگاهی برای یادگیری مفهوم مساحت

ویژه دوره اول دبستان

فضا پیما

  کارگاهی برای شناخت کرات آسمانی

ویژه دوره اول دبستان

هوبرک

  کارگاهی برای محافظت از طبیعت 

ویژه دوره اول دبستان