آموزش مربی

کارگاه آموزش کلاس های ترمیک نموبال
استان ایلام
کارگاه آموزشی مربیان با موضوع ادبیات خلاق ویژه دوره دوم دبستان
کارگاه طرح درس نویسی مجازی چرخه آب ویژه دوره اول دبستان
کارگاه آموزشی مبانی رنگ شناسی ویژه معلمین پایه پنجم با محوریت شاهنامه
کارگاه آموزشی مفهومی سطح و مساحت ویژه دوره دوم دبستان
آموزش مفهوم الگویابی به معلمان پایه
سيستان و بلوچستان
کارگاه آموزش باستان شناسی منطبق با کتاب مطالعات اجتماعی ویژه دوره دوم دبستان
کارگاه طراحی محصولات فرآیند محور آموزشی
کارگاه آموزشی توزیع نیروها ویژه معلمین دوره دوم دبستان
کارگاه طرح درس نویسی مجازی مفهوم نقشه ویژه دوره دوم دبستان
کارگاه تخصصی آموزش طول و عرض جغرافیایی ویژه معلمین پایه پنجم
کارگاه آموزشی روش مومیایی کردن و توزیع نیرو ویژه معلمین دوره دوم دبستان
کارگاه آموزشی طرح درس نویسی تلفیقی ویژه دبستانی ها