شمارش ۱


از مفاهیم پایه ای و مهارت های ابتدایی و مهم از پیش دبستان، اول دبستان و دوم دبستان مفهوم شمارش، دسته بندی کردن و اصل جمع و ارزش مکانی است.

شمارش با انگشتان، اگرچه بسیار ساده و ابتدایی است اما ساده انگاری در بعد دار و واحد دار نمودن این مفهوم به ظاهر ساده مشکلات عدیده ای را در بحث کسر و عدد مخلوط

سپس اعداد اعشاری ایجاد میکند که از اهم مشکلات دانش آموزان دبستانی است. پرداختن به مفهوم پایه ای شمارش و دسته بندی آن می تواند گره گشایی بسیار خوبی از مسیر

آموزشی اصل ضرب، ارزش مکانی، عدد نویسی، تخمین، کسر و عدد مخلوط و اعشار باز کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *