سومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

سومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی ایران از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار شد. بطور کلی هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی و ارائه دستاوردهای حوزه فناوری های نوین آموزشی است که با استقبال 80 شرکت داخلی و خارجی مواجه گردید

متاسفانه به دلیل موقعیت مکانی نمایشگاه و نیز اطلاع رسانی نامطلوب، این نمایشگاه از بازدید کمتری برخوردار بوده اما حضور تخصصی شرکت ها و موسسات و نیز بازدید هدفمند مخاطبان، موجبات ایجاد چندین همکاری را برای موسسه فراهم نمود. رونمایی از پروژه های تراز ملی موسسه نموبال در این نمایشگاه و بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و آغاز همکاری های آموزشی مشترک از دستاوردهای این رویداد آموزشی بود