ارائه در رویداد چهارسوق

دهمین رویداد چهارسوق با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۶ برگزار شد.
چهار سوق، رویدادی دوره ای است که هر ساله با حضور فعالان تعلیم و تربیت برگزار می شود. این رویداد شامل ارائه های کوتاه و آموزنده با موضوع تجربه ها و ایده های نوین آموزشی است. در این دوره، جناب آقای دکتر محسن میر محمد صادقی به نمایندگی از موسسه به ایراد دستاوردهای تولیدی در حوزه یادگیری عمیق با آموزش تلفیقی پرداخت