بایگانی‌ها: نظر مشتریان

آموزش تلفیقی

همبستگی مستقیمی میان انگیزه یادگیری و اثربخشی آموزشی وجود دارد. چه بسیار دانش آموزانی که مشارکت کمی در کلاس داشته اما با تغییر رویکرد آموزشی، رفتارهای باورنکردنی از خود به نمایش گذاشته­ اند سوال اساسی، چگونگی ایجاد و تقویت انگیزه درونی برای یادگیریِ مفاهیم پایه­ای در دانش­ آموزان مقطع ابتدایی است. عواملی چون؛ رعایت سطح […]

Nemovbal method

In a rapidly changing world, we are facing various challenges driven by technological developments. Although there are always reliable essentials, the future is unpredictable, so we need to think over this situation and prepare children for their time, not for ours. Educating children for this situation and fostering them to be able to overcome new […]

نموبال

رویکرد نموبال

دنیایی که در آن زندگی میکنیم به سرعت در حال تغییر است و روزانه شاهد چالشهای مختلفی هستیم که متأثر از پیشرفتهای تکنولوژی هستند. اگرچه برای ما همواره اصولی ثابت و قابل اتکا وجود دارند که ما به آنها باور داریم، آینده غیرقابل پیش بینی است و ما باید تلاش کنیم تا کودکان خود را […]

MS Malek (Director of Moallem Girls’ Elementary School)

Exciting construction and science workshops where students seek creative solutions to escape the problem. Family feedback has been good due to the shared worksheet between the workshop and the family. The day the children are at school is different on a day when there are well-planned workshops.

سرکار خانم ملک (مدیر دبستان دخترانه معلم)

کارگاه‌هایی هیجان‌انگیز و علمی توام با ساخت و ساز که دانش‌آموزان به دنبال یافتن راه‌حل‌های خلاقانه برای نجات از مشکل هستند. بازخورد خانواده‌ها به خاطر وجود کاربرگ مشترک میان کارگاه و خانواده خوب بوده است. روزی که کارگاه‌های نموبال (نیک‌زی) برنامه دارند حال و هوای بچه‌ها در مدرسه متفاوت است.

سرکار خانم پارسا (مدیر دبستان دخترانه هدی)

برگزاری کارگاه‌های آموزشی این فرصت را به دانش‌آموزان می‌دهد تا مهارت استفاده از دانش خود را در شرایط گوناگون نشان دهند. چنانچه شرایط یادگیری به صورت مشارکتی و همراه با تلفیق دروس باشد، امکان موفقیت بیشتری برای تمام دانش‌آموزان فراهم می‌شود.