نمایشگاه فیروزه

(حضور نموبال در سومین دوره جایزه فیروزه کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی) 

این رویداد در قالب جشنواره و نمایشگاه محصولات فرهنگی، به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور سازمان ملی استاندارد و شورای نظارت بر اسباب بازی در سالن گلستانِ بوستان گفتگو به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع طی پنج روز از ۱۳ لغایت ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد

موسسه نموبال با ارائه ۱۸ محصول طراحی شده جدید خود در این نمایشگاه توانست علاوه بر جایگاه اختصاصی در سالن اصلی گلستان، به جمع ۶ محصول برگزیده نهایی راه بیابد؛ اگرچه به دلیل تلفیقی و فرآیند محور بودن پایه طراحی محصولات، امکان ارزیابی و راه یابی به مراحل بعدی حاصل نگردید