اولين نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

اولين نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

اولین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی ایران از ۱۳ لغایت ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مرکز نمایشگاهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان فاطمی، خیابان حجاب برگزاری شد
در این نمایشگاه؛ موسسه با حضور در غرفه شماره ۲۵ برای اولين بار به صورت تخصصی، برخی محصولات و خدمات کودک محور خود را ارائه نمود. دیدار با اهالی دغدغه مند آموزش، گفتگوی های تخصصی و برقراری ارتباطات موثر با مدیران و مسئولین مدارس از نتایج این حضور به شمار می رود 
علیرغم کمبود های حین برگزاری این دوره، تلاش ها برای برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی در حوزه آموزش کشور، بسیار قابل تقدیر است